Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
36 posiedzenie Rady Przejrzystości

30 listopada odbędzie się 36 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

 1. COLOBREATHE (kolistymetat sodowy) we wskazaniu: leczenie przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i powyżej.
 2. HUMIRA (adalimumab) we wskazaniu: zgodnie z załączonym do zlecenia uzgodnionym projektem programu lekowego "Leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna (chLC) (ICD-10 K50)"

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „OPERACJA STOŻKA ROGÓWKI METODĄ CROSS-LINKING (X-LINKING)", jako świadczenia gwarantowanego.

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku VORICONAZOL przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego tj.: w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wąskiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności dalszej refundacji lub braku podstaw do dalszej refundacji bądź zmiany zakresu refundacji leków:

1) FAMOTYDYNA we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj:

 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy;
 • zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy;
 • zespół Zollingera-Ellisona;
 • zapalenie przełyku wywołane refluksem żołądkowo-przełykowym;
 • zapobieganie nawrotom choroby refluksowej przełyku oraz wystąpieniu nadżerek lub owrzodzeń w przebiegu choroby refluksowej przełyku;

2) RANITYDYNA, we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj:

 • choroba wrzodowa dwunastnicy oraz łagodna postać choroby wrzodowej żołądka;
 • zapobieganie i leczenie owrzodzeń dwunastnicy występujących podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
 • owrzodzenia dwunastnicy współistniejące z zakażeniem Helicobacter pylori;
 • choroba refluksowa przełyku:
  - objawowe leczenie dolegliwości związanych z chorobą refluksową przełyku;
  - refluksowe zapalenie przełyku;
 • objawowe leczenie nawracających dolegliwości dyspeptycznych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego;
 • zespół Zollingera-Ellisona;
 • zapobieganie krwawieniom z owrzodzenia stresowego u pacjentów ciężko chorych;
 • zapobieganie nawracającym krwawieniom z wrzodów żołądka i dwunastnicy;
 • Zapobieganie wystąpieniu zespołu Mendelsona.

3) LOPERAMID we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj:

 • objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki;
 • u pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego może być stosowany w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.

4) GASTROLIT (sole rehydratacyjne) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj: zapobieganie i leczenie odwodnienia niewielkiego stopnia w przebiegu biegunek u niemowląt dzieci i osób dorosłych.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

1) „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom meningokokowym wśród dzieci urodzonych w latach 2002-2005 z terenu Gminy Tłuszcz".
2) „Program profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Góra Kalwaria"
3) „Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, szczepienia przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 na lata 2016-2018" gmina Zbąszynek
4) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Samborzec w latach 2016-2019 z zastosowaniem szczepionki koniugowanej 13-walentnej"
5) „Program „Dobry Start" ¬– wczesne rozpoznanie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi do lat 4" (miasto Kraków).
6) „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego – szkoła rodzenia".

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl