Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
35 posiedzenie Rady Przejrzystości

16 listopada odbędzie się 35 posiedzenie Rady Przejrzystości.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

1) ADENURIC (febuxostat) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach: leczenie przewlekłej hiperurykemii w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych (w tym guzki dnawe i (lub) zapalenie stawów dnawe czynne lub w wywiadzie); zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza
2) STRIVERDI RESPIMAT (olodaterolum) we wskazaniu: leczenie podtrzymujące pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
3) OFEV (nintedanib) we wskazaniu: leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1), w ramach programu lekowego.


Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego w zakresie:

1) leków zawierających substancje czynne:

  • propranololum we wskazaniu: napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia – profilaktyka; niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia; naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 roku życia; naczyniaki płaskie; naczyniaki jamiste
  • salbutamolum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia
  • filgrastimum we wskazaniu: gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) – w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona – w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta – w przypadkach innych niż określone w ChPL

2) leku Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji, Doxorubicinum, 50 mg, 2 zest. a 3 fiol - we wskazaniach zamieszczonych w załączniku do pisma Ministra Zdrowia nr PLA.4600.437.2015.6.ISU z dnia 05.11.2015 r.

Przygotowanie opinii na temat projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

1) „Program polityki zdrowotnej „Miedziane Dzieci" z zakresu profilaktyki ołowiowej dzieci z terenu Zagłębia Miedziowego" (woj. dolnośląskie)
2) „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Giżycka"

 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl