Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
"Ustawowe" zmiany

12 sierpnia 2009 roku wchodzi w życie ustawa z dn. 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o cenach. Na jej mocy Agencja uzyskuje status państwowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. AOTM będzie działać na podstawie statutu, który zostanie wprowadzony w życie w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wszelkie zmiany w strukturze organizacyjnej oraz wynikające z ustawowych zdań Agencji zostaną umieszczone na stronie internetowej AOTM po opublikowaniu stosownych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl