Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Archiwum aktualności - 2008.


14.11.2008
Opinia Rady Konsultacyjnej

Członkowie Rady Konsultacyjnej w porozumienie z dyrektorem AOTM wystosowali do Ministra Zdrowia list – opinię w sprawie publikowania rekomendacji...


13.11.2008
Nowy regulamin Rady Konsultacyjnej

Rada Konsultacyjna AOTM ma już nowy regulamin. Są w nim istotne zmiany dotyczący jej funkcjonowania i wydawania rekomendacji. Według nowych zapisów miedzy innymi utworzono prezydium Rady Konsultacyjnej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i jeden z członków...


12.11.2008
XVII posiedzenia Rady Konsultacyjnej

W najbliższy poniedziałek – 17 listopada 2008 roku odbędzie się XVII posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego będę wydane rekomendacje dla następujących technologii medycznych: ...


06.11.2008
Komunikat

Na nasze stronie internetowej w zakładce Prezentacje są już dostępne dwie nowe prezentacje Aleksandry Zagórskiej i Jadwigi Czeczot, które zostały przedstawione podczas IV Forum Rynku Zdrowia na sesji tematycznej „Leki – kiedy nowość jest innowacją”...


27.10.2008
Oferta dla Kosova

Agencja Oceny Technologii Medycznych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, i Narodowym Funduszem Zdrowia złożyła ofertę twinningową dla Kosowa.


23.10.2008
Komunikat

Szanowni Państwo w związku z nowym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2008 roku w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych informujemy, że rekomendacje Agencji nie będą publikowane na stronie internetowej i ogłaszane zaraz po każdym posiedzeniu


22.10.2008
Agencja ogłasza przetarg

AOTM ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, prac konserwatorskich i kompleksowej ochrony osób, budynku i terenu Agencji


22.10.2008
Za tydzień XVI posiedzenie

W najbliższy wtorek 28 października 2008 roku odbędzie się XVI posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostaną podjęte rekomendacje w sprawie:


Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl