Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

W przypadku zainteresowania współpracą oraz z uwagi na priorytetowy charakter sprawy proszę o przesyłanie wypełnionych ankiet na adres mailowy: taryfikacja@aotm.gov.pl do dnia 31 stycznia 2015 r, 16 lutego 2015 r., 20 lutego 2015 r.

Przesłanie wypełnionej ankiety będziemy traktować jako zainteresowanie z Państwa strony współpracą z nami, oraz jako deklarację i gotowość do przekazania danych wyszczególnionych w przygotowanej ankiecie i metodyce.

W celu ułatwienia kontaktu ze Świadczeniodawcami zgłaszającymi chęć współpracy z Agencją w zakresie taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej poniżej podane zostaną kontakty telefoniczne osób, które pomogą w rozwiązaniu problemów.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem Agencji pod nr. 22 56 67 270 lub z Panią dr Gabrielą Sujkowską na adres g.sujkowska@aotm.gov.pl.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wykaz Podmiotów, z którymi Agencja zawrze umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 Wykaz Świadczeniodawców 

 Pliki do pobrania:
 Pismo do świadczeniodawców
 Metodyka - psychiatria
 Metodyka - psychiatria - część nieszpitalna

 Ankieta - psychiatria
 Kod świadczeniodawcy CD
 Kod świadczeniodawcy CP
 Kod świadczeniodawcy FK
 Kod świadczeniodawcy HR 

 Zarządzenie 40/2015 Prezesa AOTMiT w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez AOTMiT podmiotów z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do wyznaczenia taryfy.

 

W nawiązaniu do zamieszczonych na stronie Agencji plików „Metodyka – psychiatria” i „Metodyka - psychiatria - część nieszpitalna” uprzejmie informuję, że pierwszy z nich dotyczy świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej realizujących świadczenia stacjonarne (całodobowe) tj. oddziałów szpitalnych, ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych natomiast drugi dotyczy pozostałych świadczeń tj. poradni, zespołów środowiskowych, domowych, oddziałów dziennych. Szczegółowe informacje znajdują się w arkuszach excel, załączonych poniżej.

Pliki do pobrania:
 Świadczenia stacjonarne - psychiatria
 Świadczenia niestacjonarne - psychiatria

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl