Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www2.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2015 roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zyskała nowe zadania związane z taryfikowaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Do zadań tych, należy:

 1. ustalanie taryfy świadczeń;
 2. opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31lc ust. 7 ustawy o świadczeniach;
 3. opracowywanie, weryfikacja, gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o metodologii oraz zasadach ustalania taryfy świadczeń;
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej;
 5. realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kolejność świadczeń opieki zdrowotnej podlegających taryfikacji wynika z Planu Taryfikacji zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Informacje dotyczące Planów Taryfikacji dostępne są w zakładce.

W celu pozyskania danych niezbędnych do ustalenia taryfy Agencja zawiera umowy z podmiotami, które zapewniają najwyższą jakość i kompletność przekazywanych danych i które zostały wyłonione w postępowaniu ogłoszonym przez Agencję. Pragniemy podkreślić, że współpraca z Agencją jest dobrowolna, jednak zależy nam na pozyskaniu jak największej ilości danych od jak największej liczby świadczeniodawców, co jest gwarantem rzetelnie przeprowadzonych analiz. Informacja o prowadzonych postępowaniach znajduje się w zakładce

W celu ułatwienia kontaktu ze Świadczeniodawcami zgłaszającymi chęć współpracy z Agencją w zakresie taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej poniżej podajemy kontakty telefoniczne do osób, które udzielą informacji i pomogą Państwu w rozwiązaniu problemów.

Wydział Taryfikacji, sekretariat:
 • Katarzyna Materska - 22 56 67 271

Informacje dotyczące prowadzonych w Agencji Postępowań:

 • Elżbieta Krajewska, Magdalena Rybak  tel. 22 56 67 286

Informacje dotyczące umów zawieranych z Podmiotami:

 • Bartłomiej Wrzosek tel. 22 56 67 283

Informacje dotyczące sprawozdawanych plików (pliki szczegółowe np. PL, WM, OM, CP, PR) :

 • Jacek Przepióra, Karol Kaufman tel. 22 56 67 288

Informacje szczegółowe dotyczące plików FK:

 • Joanna Zbylut, Małgorzata Olak  tel. 22 56 67 280

Informacje dotyczące kart kosztowych:

 • tel. 22 56 67 271

Informacje dotyczące rozliczeń:

 • Barbara Murzynowska, Anna Jaśkowiak tel. 22 56 67 291

Współpraca w zakresie standardu rachunku kosztów: 

 • Anna Jaśkowiak tel. 22 56 67 291
 • Ekspert Wioleta Baran  tel. 22 56 67 271 wt. 10-14

Jednocześnie uprzejmie informuje o możliwości komunikacji drogą mailową:

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl