Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Warianty świadczenia wysokospecjalistycznego „Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami”

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, iż zakończyło się postępowanie prowadzone na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), dotyczące wyłonienia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy dla wariantów świadczenia wysokospecjalistycznego „Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami", tj.:

  • Monitorowanie wspomagania serca w warunkach domowych i kontroli w trybie ambulatoryjnym pacjentów, u których zastosowano pompy implantowalne,
  • Hospitalizacja chorego niepowikłanego (kontrolna),
  • Hospitalizacja w trybie pilnym, ratunkowym z powodu alarmów pompy,
  • Hospitalizacja w trybie natychmiastowym, ratującym życie z powodu ciężkich powikłań.

Postępowanie było prowadzone zgodnie z zapisami ZARZĄDZENIA Nr 51/2015 PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego wyłaniania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zawierane są umowy o pozyskanie danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń oraz postępowania z tymi umowami (Zarządzenie nr 51).
Wynik postępowania znajduje się w Informacji o rozstrzygnięciu Postępowania.

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl