Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Opinie z posiedzeń Rady do spraw Taryfikacji

2016

Opinie Rady ds. Taryfikacji Świadczeń
plik
Opinia nr 23/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 23 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczeń w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Opinia nr 22/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 23 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Opinia nr 21/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 23 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczeń „B16 Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju  silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne"; „B17 Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne"

Opinia nr 20/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 23 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczeń endoprotezoplastyki stawu kolanowego (grupy JGP: H05-H08)

Opinia nr 19/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 23 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego (grupy JGP: H02, H04-H08)

Opinia nr 18/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 22 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczenia „Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa"

Opinia nr 17/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 22 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczeń z zakresu kardiologii zachowawczej (grupy JGP: E52–E54, E56-E57, E61-E62, E73, E77)

Opinia nr 16/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 22 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczeń „E34 Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego" oraz „E36 Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż."

Opinia nr 15/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 22 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej (grupy JGP: E10–E20, E23-E27)

Opinia nr 14/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 21 czerwca 2016 roku ws. taryfy dla świadczenia „Hemodializa”

Opinia nr 14/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji z dnia 22 czerwca 2016 r. ws. taryf dla świadczeń z zakresu zabiegów kardiologii endowaskularnej (grupy JGP: Q01, Q42- Q45)

Opinia nr 13/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 21 czerwca 2016 roku ws. taryfy dla świadczenia „Hemodializa”

Opinia nr 12/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 21 czerwca 2016 roku ws. taryfy dla świadczeń „Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł (OMSCMR)” oraz „Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)”

Opinia nr 11/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 16 czerwca 2016 roku ws. taryf „M02 Duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego” oraz „M05 Zabiegi w nietrzymaniu moczu u kobiet

Opinia nr 10/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 16 czerwca 2016 roku ws. taryf dotyczących leczenia zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych protez słuchu

Opinia nr 9/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 15 czerwca 2016 roku ws. taryfy „Chirurgiczne leczenie otyłości (bariatria)”

Opinia nr 8/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 15 czerwca 2016 roku ws. taryf dla świadczeń „Odbarczenie kanału kręgowego – inne”, „Foraminotomia (grupa JGP A22) – duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym”

Opinia nr 7/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 15 czerwca 2016 roku ws. taryfy dla świadczenia „Leczenie melfalanem siatkówczaka oka  z katalogu świadczeń odrębnych”

Opinia nr 6/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 15 czerwca 2016 roku ws. taryf „B18 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem”; „B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki”

Opinia nr 5/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 15 czerwca 2016 roku ws. uzupełnienia opinii nr 4/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. ws. taryf świadczeń „MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego” oraz „MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym”

Opinia nr 4/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 13 czerwca 2016 roku ws. taryf świadczeń „MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego” oraz „MR: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym”

Opinia nr 3/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 13 czerwca 2016 roku ws. taryfy świadczenia „Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)"

Opinia nr 2/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 6 czerwca 2016 roku ws. metodyki taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Opinia nr 1/2016 z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji w dniu 6 czerwca 2016 roku ws. planu taryfikacji AOTMiT na rok 2017

2015

Opinie Rady ds. Taryfikacji Świadczeń
plik
Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 15/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. ws. taryfy świadczeń w rodzaju „Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa”

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 14/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. ws. taryfy świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego „Teleradioterapia paliatywna”

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 13/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. ws. taryfy świadczeń w rodzaju świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu kardiochirurgii i kardiologii dziecięcej

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 12/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. ws. metodyki taryfikacji świadczeń w zakresie radioterapii

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 11/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. ws. metodyki taryfikacji świadczeń z zakresu świadczeń  wysokospecjalistycznych

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 10/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. ws. taryfy świadczeń w rodzaju „Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku”

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 9/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. ws. taryfy świadczeń w rodzaju „Opieka paliatywna i hospicyjna”

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 8/2015 z dnia 29 września 2015 r. ws. taryfy świadczeń z rodzaju „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 7/2015 z dnia 23 września 2015 r. ws. metodyki taryfikacji świadczeń z rodzaju „Opieka paliatywna i hospicyjna”

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 6/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. ws. taryfy dla świadczenia opieki zdrowotnej porada specjalistyczna – geriatria; nowy produkt rozliczeniowy „geriatryczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego”

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 5/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. ws. taryfy dla świadczenia opieki zdrowotnej porada specjalistyczna – kardiologia; nowy produkt rozliczeniowy „kardiologiczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego”

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 4/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. ws. metodyki taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej  w przypadku konieczności ustalenia taryfy w krótkim czasie

Opinia Rady ds. Taryfikacji nr 3/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. ws. metodyki taryfikacji dla nowych świadczeń gwarantowanych, dotychczas niefinansowanych ze środków publicznych

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl