about us | contact | site map |
26 I. Krasickiego Street, Warsaw 02-611 Poland, phone: +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl
”Patients may recover in spite of drugs or because of them.” J.H. Gaddum
[!swfobject? &mode=`static` &flashVersion=`7.0.0` &objId=`myFlashContent` &swfFile=`aotm_naglowek.swf` !]
Wyszukiwarka
Collaborating Institutions

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. (0-22) 572 60 00
fax (0-22) 572 63 33

adres www: www.nfz.gov.pl


Cochrane Colaboration
adres www: www.cochrane.org

INAHTA - International Network of Agencies for Health Technology Assessment

c/o SBU P.O. Box 5650
Visiting address: Tyrgatan
SE-114 86 Stockholm
SWEDEN

tel. +46 8 412 32 00
fax +46 8 411 32 60

adres www: www.inahta.org

HTAi - Health Technology Assessment International
adres www: www.htai.org

WMHTAC - University o Birmingham West Midlands Health Technology Assessment Collaboration

adres www: www.pcpoh.bham.ac.uk

ScHARR - University of Sheffield School of Health and Related Research

The University of Sheffield
Western Bank
Sheffield
UK

tel. +44 114 222 2000
fax +44 114 222 2000

adres www: www.shef.ac.uk

DACEHTA - Danish Centre for Evaluation and Health Technology Assessment

National Board of Health
Islands Brygge 67
DK - 2300 Copenhagen S
P.O. Box 1881
DENMARK

tel. +45 72 22 74 00
fax +45 72 22 74 11

adres www: www.sst.dk
adres email: sst@sst.dk

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health

600-865 Carling Avenue
Ottawa, Ontario K1S 5S8
CANADA

tel. +1 613 226 2553
fax +1 613 226 5392

adres www: www.cadth.ca

Ministeré de la Santé et des Solidarités (Ministerstwo Zdrowia i Spraw Społecznych Francji)
adres www: www.sante.gouv.fr

High Authority on Health (Haute Autorite de Sante HAS)
adres www: www.anaes.fr
adres email: contact.web@has-sante.fr

ADECRI - Agency for the Development and Coordination of International Realtions

25, 27 rue d'Astorg
75008 Paris
FRANCE

tel. +33 (0) 1 47 42 15 40
fax +33 (0) 1 47 42 15 43

adres www: www.adecri.orga
adres email: contact@adecri.org

Urpl

Urząd Rejestracji Produktów Lecznicznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41
03-736 Warszawa

tel. (0-22) 492 11 00
fax (0-22) 492 11 09

adres email: www.urpl.gov.pl

Naczelna Izba Aptekarska

ul. Dluga 16
00-238 Warszawa

tel. (0-22) 635 92 85, 635 06 70
fax (0-22) 887 50 32

adres www: nia.org.pl
adres email: nia@nia.org.pl

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

tel. (0-22) 559 13 00, 559 13 24
fax (0-22) 559 13 23

adres www: www.nil.org.pl
adres email: sekretariat@hipokrates.org
 

NZOZ Uzdrowisko Świeradów Zdrój

ul. Zdrojowa 2
59-850 Świeradów - Zdrój

tel. (0-75) 781 62 21
fax (0-75) 781 62 96


Krajowy Instytut Ubezpieczeń

ul. Emilii Plater 9/11
00-669 Warszawa

tel. (0-22) 628 99 30
fax (0-22) 628 99 31

adres www: www.kiu.com.pl
adres email: kiu@kiu.com.pl


 

Collegium Medicum UJ

ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków

tel. (0-12) 422 00 09
fax (0-12) 422 04 11

adres www: www.cm-uj.krakow.pl

Polskie Towarzystwo Standardów Medycznych

ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

tel. (0-22) 502 15 13, 502 15 13

adres www: www.polstmed.pl
adres email: polstmed@polstmed.pl


Centrum Ekonomiki Zdrowia

ul. Rajska 1/39
31-124 Kraków

tel. (0-12) 263 62 13
fax (0-12) 263 62 13

adres www: www.cez.org.pl
adres email: biuro@cez.org.pl


 

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości

Akademia Finansów
ul. Modlińska 51
03-199 Warszawa

tel. (0-22) 811 60 01, 811 60 02, 811 70 01
fax (0-22) 811 70 04

adres www: www.wsub.waw.pl/
adres email: sekret@prac.wsub.waw.pl


Towarzystwo Promocji Jakości

ul. Morawskiego 5/208
30-102 Kraków

tel. (0-12) 427 23 04
fax (0-12) 427 23 04

adres www: www.tpj.pl
adres email: tpj@tpj.pl


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

ul. Szajnochy 8
01-637 Warszawa

tel. (0-22) 833-58-88
fax (0-22) 833 58 82

adres www: www.spzzlo.pl
adres email: kancelaria@spzzlo.pl


 


Centrum Farmakoekonomiki

ul. Kremowa 13
02-969 Warszawa

tel. (0-22) 648 90 48
fax (0-22) 648 90 48


 


Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

ul. Konopacka 4
03-428 Warszawa

tel. (0-22) 741 21 55Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

tel. (0-22) 597 09 27
fax (0-22) 597 09 37

adres www: www.csioz.gov.pl
adres email: biuro@csioz.gov.pl


 

Szpital MSW w Głuchołazach

ul. Karłowicza 40
48-340 Głuchołazy

tel. (0-77) 408 01 23, 439 13 51, 439 16 14
fax (0-77) 439 38 61

adres www: www.szpitalmsw-glucholazy.pl
adres email: kontakt@szpitalmsw-glucholazy.pl


 

Uzdrowisko Krynica - Zdrój

ul. Piłsudskiego 2
33-380 Krynica Zdrój

tel. (0-18) 471 23 31


 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Al. Ujazdowskie 22 IIIp.
00-478 Warszawa

tel. (0-22) 628 34 93
fax (0-22) 628 58 61

adres www: www.izbapiel.org.pl
adres email: izba@izbapiel.org.pl


Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 101
02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 01 01
fax (0-22) 572 01 61

adres www: www.wum.edu.pl
adres email: rektor@rektorat.wum.edu.pl


 

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel. (0-22) 828 10 55
fax (0-22) 826 21 16


Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź

tel. (0-42) 664 66 25
fax (0-42) 664 66 32

adres www: www.swspiz.pl
adres email: informacja@swspiz.plPolskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne

ul. Śliska 3 lok. 55
00-127 Warszawa 


adres www: www.farmakoekonomika.pl
adres email: farmakoekonomika@wp.pl 26 I. Krasickiego Street, Warsaw 02-611 Poland, phone: +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl