Jesteś na starej wersji strony AOTMIT. Aktualne informacje zamieszczane są od dnia 1.09.2016 na nowej stronie: http://www.aotm.gov.pl

o nas | kontakt | mapa strony | English version
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl NIP 525-23-47-183
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
Wyszukiwarka
Obwieszczenie w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.


W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie szpitalne.

Obwieszczenie obejmuje taryfy dla 3 nowych produktów rozliczeniowych realizowanych w trybie ambulatoryjnym:

  1.  Planowanie leczenia radioterapii protonowej (dotyczy dorosłych)
  2.  Planowanie leczenia radioterapii protonowej nowotworów wieku dziecięcego
  3.  Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do wartości punktu rozliczeniowego w leczeniu szpitalnym.*

W przypadku, gdy pacjent wymaga hospitalizacji powinna być ona rozliczana odpowiednim produktem z katalogu 1b JGP.

Przewidziano także możliwość rozliczania znieczulenia u dzieci produktem z katalogu 1c JGP, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w odpowiednim zarządzeniu Prezesa NFZ.

* Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego w leczeniu szpitalnym równa jest 52 zł.

Obwieszczenie

Grafika strony- dół
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl